Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

torsdag 23 februari 2012

Prinsessan och Gzim

I TV-rutan ikväll är det två barn som särskilt har uppmärksammats.
Två barn med olika nationalitet. Två barn med helt olika villkor.
Ändå har de säkert som barn samma längtan och behov - trots olikheterna.
Särskilt tänker jag på längtan efter frihet. Frihet till och frihet från...

Det ena barnet är prinsessan som fötts idag - som ni alla vet...
Det andra barnet är Gzim.
Regissören Knutte Wester har följt och filmat sin vän Gzim under 8 år. Gzim har växt upp på flyktingförläggningar, ryckts upp med rötterna gång på gång... När Knutte och Gzim känt varandra i ett år fick familjen beskedet att de skulle utvisas från Sverige, tillbaka till Kosovo. Gzim berättar på sitt sätt om tårarna och smärtan...
I dag är Gzim16 år och bor kvar i Kosovo. De gamla vännerna kan inte längre nå varandra, det finns ett smärtsamt avstånd, de talar inte längre samma språk...

Läs gärna mer om filmen på länken:
Filmprojektet om Gzim

Tidiga minnesbilder
1

Jo det är sant
att jag kunde flyga som barn!
Högt flög jag jublande av glädje!
Men vem klippte mina vingar?
Plötsligt kändes kroppen
tung som sten
och lusten att leka fågel
var borta.


11

Som barn förvisades jag ofta
till skammens hörn
Stod där med näsan
pekande rakt in mot de två väggarnas möte
och bildade med min gråtande rygg
den tredje väggen i mitt fängelses triangel
Länge efter det jag återfått min frihet
tyckte jag mig släpa tyngden
av de andra väggarna efter mig.

Maria Wine född 1912
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar