Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

måndag 23 januari 2012

Jag skulle vilja våga tro

Jag bär med mig mycket fint från gårdagens två mässor. En sådan upplevelse var t.ex. att istället för att läsa den traditionella trosbekännelsen (Vi tror på Gud Fader...) så sjöng vi en psalm tillsammans av Tore Littmarck (1969, 1981): Jag skulle vilja våga tro. Jag tror att många med mig upplevde att det är just så här man får vara och tänka, känna... Just så som man är, är man välkommen att vara delaktig i Guds familj.


Jag skulle vilja våga tro 
att någon har mig kär.
Jag skulle vilja våga tro 
att Gud kan vara här.
Jag skulle vilja våga tro 
att kärlek är den makt 
som ändå världen bär.

........
Jag skulle vilja våga tro
att någon ser all nöd.
Jag skulle vilja våga tro
att Gud finns bortom död.
Jag skulle vilja våga tro
att någon fanns
som ville att jag vore hans.

...........

Den svenska Psalmboken nr 219 v1 och 3

I slutet av Olle Carlssons predikan (citerade en kollega), gavs en hälsning till oss alla (ungefär så här):
Du är vacker. Du går att lita på. Du har alltid gjort så gott du kan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar