Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

fredag 18 maj 2012

Hjälparen kommer

För min del handlar det nu om förberedelser inför söndagen, Söndagen före pingst. Hjälparen kommer är temat. Hjälparen är ett annat namn på den heliga Anden. När Jesus ska lämna lärjungarna sänder han den heliga Anden, Hjälparen till dem, osynlig men ständigt närvarande hos dem och i dem.
Det finns många bilder och symboler för den heliga Anden.

Som en källa med friskt vatten

Som en eld

Som en vind

Anden finns hos oss som en eld, en vind, en ständigt frisk källa till nytt liv. Kraftfullt och nära, men inte märkvärdigt eller konstgjort, utan naturligt. Levande. Livgivande.

Välsignelse
Må Guds goda Ande
andas genom dig liv och ljus.
Må du andas frid,
må du andas glädje,
må du andas vishet,
må du andas kärlek.

Martin Lönnebo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar