Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

söndag 6 februari 2011

Symeon och Hanna

Den evangelietext som är förknippad med denna söndag, Kyndelsmässodagen, handlar om hur Jesus, 40 dagar gammal, bärs fram av Maria och Josef i templet, som sed var (nämnde om detta i Onsdags också).
I templet fanns gamle Symeon och Hanna. De hade båda mött både glädje och sorg i livet, som man ju hinner göra när man har kommit en bra bit upp i åren. Det som är härligt att se är att båda bar på förväntningar och drömmar, de hade inte resignerat och tröttnat, de längtade inte bara tillbaka till sådant som varit. Nej, de väntade fortfarande på att det bästa och största skulle hända...Vi behöver inte sluta längta och hoppas hur än gamla vi blir! Ett ljus i mörkret kan också bli verklighet för oss.

Caroline Krook skriver i häftet Lärjungabilder - Människobilder, Gothia, 1984, om bl.a. profetissan Hanna, Fanuels dotter av Asers stam.Har du möjlighet att få tag på den texten; läs den!Ikon från Sjukhuskyrkans "Stillhetens rum".

Christina Lövestam har i Livets ande, le mot mig, Verbum, 2001, fångat något av Symeons lovsång. I Lövestams text säger Symeon förtröstansfullt: "Jag har sett ljus, som lyser i min död".
Denna text är också värd att sökas efter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar