Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

onsdag 28 december 2011

Värnlösa barns dag

I dag är det Värnlösa barns dag, som förut (fram till år 2000) hette Menlösa barns dag. På äldre svenska  betydde menlös oskyldig, utan skada eller fel och att barn som beskrevs som menlösa inte hade några synder på sitt samvete. Dagen firas sedan 400-talet i västkyrkan för att minnas de barn, som Herodes lät döda i sin jakt på den nyfödde judakonungen, Jesus.

I dag, 28 december, liksom alla dagar, så är vår uppgift som vuxna att värna barnen. Alldeles särskilt de barn som mår dåligt och som är utsatta och utelämnade på olika sätt. De finns nära oss alla.Gud, du som är som en mor och far för oss,
inför dig vill vi lyfta fram alla barn på jorden,
barn som gråter av rädsla och av smärta,
barn som är hungriga och törstiga,
barn som är förtvivlade och oroliga,
barn som skrattar och mår bra.

Gud, lär oss att se och bejaka de barn vi möter,
att våga fråga och bry oss om.
Vi ber för de barn som utsätts för övergrepp och misshandel från vuxna.
Gud, ge alla barn kraft och frimodighet, tillit och förtröstan.
Vi ber att alla barn skall få leva som barn, lekfulla och oskuldsfulla,
innan vuxenlivets ansvar så småningom blir deras.

Gud, hjälp oss att förstå
att vuxna och barn är beroende av varandra
i det ständiga samspel som livet är.
Ge oss förmågan
att samarbeta i ömsesidig respekt
och i en gemensam strävan för en fredligare värld.

Hammar, Harlin, Stora bönboken


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar