Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

torsdag 22 december 2011

BetlehemsstjärnanHerre, vi orkar knappast lyfta blicken
från sysslande med våra privata
lyckoriken, men låt ändå Din stjärna
finnas kvar över jorden. Vi behöver dess sanningsljus
för att överleva.

Låt den lysa över vår
sönderrustade och terroriserade värld,
över vår hotade, nedsmutsade och
skräckslagna jord.

Låt dess klarhet visa väg genom
misströstans och hopplöshetens dimmor
och skingra mörkret i de
sinnen som hävdar den starkes rätt...

Låt den leda oss till det svagaste
och mest värnlösa:
Ett nyfött gossebarn...

Ragnhild Johansson  (min moster), Fredskalendern 1991

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar