Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

onsdag 7 december 2011

En bön

Bland mina samlade papper, så har jag en bön, som jag ganska ofta tänker på. En bön för den moderna människan i farten, skulle man kanske kunna uttrycka det.

Befria mig från överflöd av stress och ljud.
- Ge mig stillhetens rikedom.

Samla ihop min splittrade kraftlöshet.
- Ge mig koncentrationens styrka.

Förlåt min omänskliga jakt efter att ständigt vara duktig.
- Ge mig sårbarhetens mänsklighet.

Stoppa min småaktighet och grinighet.
- Ge mig tacksamhetens mönster.

Besegra min ständiga längtan efter nya vanor och prylar.
- Ge mig enkelhetens frihet.

Hjälp mig att ta bort mina försnävande skygglappar.
- Ge mig de öppnade ögonens vidgade horisont.

Riv ner det ständiga pratets murar.
- Ge mig det goda lyssnandets gemenskap.

Lyft av tyngden från många bördor och mycket ansvar.
- Ge mig tjänandets glädje.

Staffan Skarrie, Göteborg 



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar