Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

lördag 22 oktober 2011

Trasiga redskap

Så här sent på lördagskvällen med lösa papper runt omkring mig, idéer, tankar inför morgondagens gudstjänster, så känns det skönt och hoppfullt att ta till sig Nils Bolanders dikt "Trasiga redskap":


Trasiga redskap tar han i sin hand
och arbetar med i sitt åkerland.

Plogar som ingen vill plöja med
ställer han i ordning, denne mästersmed.

Spelar en låt på en sprucken violin
så att man aldrig glömmer melodin.

Blåser en revelj i ett buckligt gammalt horn
som väcker dem som sover i Törnrosaslottets torn.

Dem som människor inte förstod
utvalde Gud i sin redskapsbod.

Den som i världen ingenting är
utväljer Gud i sin legohär.

Nils Bolander, ur diktsamlingen Korset blommar, 1975


1 kommentar: