Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

måndag 10 oktober 2011

Svårmod

I dag är det Världsdagen för mental hälsa. Samtidigt startar Psykiatriveckan här i Norrbotten Ingen fara, det är bara något psykiskt. En vecka med psykisk (o) hälsa i fokus 10 - 16 oktober. Under den här veckan hålls många olika arrangemang i hela Norrbotten för att sprida kunskap om och förändra attityder till psykisk ohälsa.Jag tycker om ordet svårmod av någon anledning som jag inte är riktigt medveten om. När jag ser på ordet (ord ger mig ofta både bilder och känslor) så är det för mig något som är vackert, skirt och samtidigt smärtsamt, något som gör ont i mig. Svårmod har också ordet mod i sig, det säger något om hopp och styrka mitt i det svåra.

Det krävs mod
att leva med sitt svårmod
att bekämpa det
och på samma gång erkänna det
som en del av sig själv
Det krävs styrka
att leva med och överleva
det ständigt återkommande
svårmodet
att bevara samförståndet med det
men också hålla det på
avstånd
och med din lust till
fortsatt liv
bekämpa din lust att ge upp
att kunna vara som en
långsamt döende fågel
och ända in i det sista
glädjas åt
sina vingars lust att flyga.

Maria Wine


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar