Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

söndag 24 februari 2013

Som ett lerkärl...Det finns många uttrycksformer för bön och överlåtelse till Gud; ljuständning, personlig förbön, egen bön... En möjlighet som gavs i Porsömässan ikväll var att hämta en lerskärva i början av gudstjänsten. Den kärva ytan med lite vassa kanter fick ligga i handen under halva gudstjänsten. Den fick påminna om det som skaver och gör ont i livet, det som vi kämpar och brottas med i våra liv.Under musik (som en ung tjej spelade på sax) gavs tillfälle att lämna sin lerskärva på korset.


En symbolisk bön till Gud. Korset rymmer allas våra bördor.


ÖVERLÅTELSEBÖN
Du som ville mitt liv...
 ....

Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
........
Jag prisar din vishet, du som tar till dig
det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Margareta Melin

(Bönen finns i Svenska Psalmboken med tillägg, Verbum)Porsömässan avslutades idag med att vi fick lämna kyrksalen under en gångmarsch på dragspel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar