Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

fredag 6 april 2012

Så böjde den dödsdömde nacken

Korsvandring i bild och musik i Porsökyrkan idag. 

Lars-Erik Gunnars tre konstverk av fjorton om Jesu lidandesväg.

Så böjde den dödsdömde nacken och släpades ut under hån.
Han bar själv sitt kors uppför backen dit ingen vill sända sin son.

Han bar all den ondska och vrede som svikna förhoppningar ger
och folk som rest dit för att se det blev stumma, gick undan, 
såg ner.
Text: Lisbeth Smedegaard Andersen
Översättning: Ylva Eggehorn
Ur Psalmer i 2000-talet nr 864 v1-2Foto: Owe Ryås


Porsökyrkans vokalensemble, två barockvioliner och orgel framförde verket Membra Jesu Christi (Till minne av Jesu Kristi lekamen) av den danske kompositören Dietrich Buxtehude (1637-1707). Tonsättningen är en hymn från 1200-talet tillägnad Jesu sår och lidande.

Tyvärr motljus. Men fotot ska föreställa sångarna och musikerna idag.

Orgel: Monica Wasberg. Barockviolin: Maria Sjöstedt och Nino Bisori.
Observera den fina kistorgeln från Nederluleå kyrka.

Porsökyrkans vokalensemble: Lars-Magnus Magnusson, Anders Olsson, Catarina Grönlund, Charlotta Karlsson och Jenny Brokvist. Urban Bjuhr är också med, men syns inte på bild.

Heinrich Schültz Jesu sju ord på korset framfördes också. Den skildrar Jesu sista ord under korsfästelsen som de återges i evangelierna. Han talar till lärjungen Johannes och till sin mor och han ropar till Fadern. Men han talar också till den botfärdige rövaren vid sin sida, och han förlåter dem som korsfäster honom. 

Heinrich Schültz (1585-1672) är en av Tysklands främsta kompositörer av kyrkomusik. Schültz tonsättningar, mestadels av bibeltexter och skrivna för gudstjänstbruk, spänner från solosånger till flerköriga verk för sångare och instrumentalister.


Jesu talar sju gånger på korset:
Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.
Moder, se det är din son. Johannes, det är din moder.
Sannerligen säger jag dig: idag skall du vara med mig i paradiset.
Eli, eli, lama sabaktani. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Jag törstar.
Det är fullbordat!
Fader, jag befaller nu min själ i dina händer.


Jag tycker mycket om Porsökyrkans kyrkorum, men det är mycket svårt att fotografera där, tyvärr.

Om du klickar på bilderna kanske de syns något bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar