Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

torsdag 23 maj 2013

...i brist därpå

I dag har jag i tjänsten kört ganska mycket och därmed också lyssnat mycket på radion. Som de flesta av er vet så handlar nyheterna idag mycket om bilbränder och vandalisering i Stockholms förorter och analyser kring det. Ett ord som ständigt återkommit har varit "uppmärksamhet", att man vill med de handlingar man gör väcka uppmärksamhet. Och då har jag tänkt på Hjalmar Söderbergs välkända ord:


Man vill bli älskad,
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad,
i brist därpå avskydd och föraktad.
Man vill inge människorna någon slags känsla,
själen ryser inför tomrummet
och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar Söderberg


Det finns en anledning till varför man handlar som man gör, man "vill kontakt till vad pris som helst", därmed inte sagt att det är rätt tillvägagångssätt. Däremot är det rätt att lyssna till ropet om hjälp. Jag tycker att det här trädet ropar med sina svarta grenar


Ett annat händelseförlopp som medierna förmedlar är händelserna kring den försvunna kvinnan från Boden, hennes stympade kropp och den man som nu är "skäligen misstänkt". Mina tankar går till båda dessa unga människors familjer - så fruktansvärt smärtsamt!

Ett rop till Gud; en Gud som vi inte alltid förstår - men vem annan kan vi vända oss till?!:

Själv kan jag ej förstå
vem du är, men ändå
vill jag ropa:
Håll om mig 
tills jag ser dig, min Gud.

Dina händer bär sår,
i din närhet jag får
stilla viska:
Håll om mig
tills jag ser dig, min Gud.

Text: A-M Kaskinen 1986, P Harling 1996
Den svenska Psalmboken med tillägg nr 764 vers 2 och 3, Verbum


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar