Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

onsdag 23 mars 2011

Jag ser dig

I kväll, efter Veckomässan i Nederluleå kyrka, samlades vi några stycken i Sockenstugan intill, vid brasans sken, och samtalade med varandra. Vi delade upplevelser som haft avgörande betydelse för vår andliga vandring genom livet.
I samband med det berättade en av deltagarna att han tyckte mycket om filmen Avatar. Där hälsar man på varandra, inte "Tjenare, hur är läget?" - utan med orden "Jag ser dig". Vi samtalade om det sättet att bemöta varandra. Även om man inte uttalar orden, så kan man själv ha den inställningen till den man träffar på. Det gör skillnad.


I välsignelsen, som också förmedlades ikväll, får vi höra att Gud säger till oss: "Jag ser dig".

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 
Amen.


När vi verkligen ser varandra, då kan vi lättare ta till oss att Gud ser och bejakar oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar