Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

lördag 6 april 2013

Vad tänkte du på?!

Inför morgondagens förberedelser kom jag att tänka på Nils Bolanders dikt Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Ord som Petrus skulle ha kunnat sagt efter sin förnekelse av Jesus. Men det är också ord som jag kan stämma in i. Gud, vad tänkte du på?!
Efter Jesu uppståndelse möttes Jesus och Petrus igen. Undrar hur det kändes för Petrus?! Ja, man kan ju bara ana! Efter att ha förnekat Jesus tre gånger fick nu Petrus en ny chans, ja upprättelse och  förnyad kallelse.
Tre gånger fick han bedyra sin kärlek till Jesus, berättar morgondagens evangelie-text från Johannes evangelium kap 21 vers 15-19.


Herre vad tänkte Du på när Du kallade mig?
Menade Du att mitt liv skulle vittna om Dig?
Nog kan Du väl se att människorna le
åt en sådan lärjunge som jag?

Menade Du att mitt liv skulle vittna om Dig?
Genom min själ som ett svärd
går ett flammande ord.
Skapad av Gud till att vara Hans avbild på jord.

Du måste förstå det kan inte gå
för en sådan lärjunge som jag.
Skapad av Gud till att vara Hans avbild på jord.
Hur skall jag svage bestå för Guds heliga krav.

Mästare giv mig Din kraft
Du som kallelsen gav!
Fast människorna le låt undret dock ske
med en sådan lärjunge som jag.
Mästare giv mig Din kraft
Du som kallelsen gav.

Nils Bolander    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar