Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

torsdag 9 juni 2011

Ett blommande kors

På eftermiddagen var jag tillsammans med flera andra inbjuden till Sjukhuskyrkan. Vi är flera stycken som tjänstgjort där under längre eller kortare tid, ordinarie eller vikarierande, som nu skulle avtackas. Eftermiddagen inleddes med Mässa som Gunnar Olsson ledde. Gunnar hör till dem i Sverige som tjänstgjort längst inom Sjukhuskyrkan. Han läste ifrån 5 Mos 31:7f:

Herren skall själv gå före dig.
Han skall vara med dig.
Han sviker dig inte och överger dig inte.
Var inte rädd,
tappa inte modet.

Sjukhuskyrkans symbol. Foto: O.R.

Som minne fick vi var sitt Sjukhuskyrke-kors i glas, skapad av konstnären Lars Eklund.
Sjukhuskyrkans symbol utgörs av ett kors. I korset finns en blomma. Den växer ut från en avbruten stam. Blomman talar om att ur det avbrutna, det trasiga och brustna kan nytt liv spira och blomma. Mitt i sjukdom, död och sorg finns också trons, hoppets och kärlekens uttryck. Livet kan hitta nya vägar att gro och växa.
Vi kan inte lösa lidandets gåta. Vi kan inte ge svar på dess varför. Men Sjukhuskyrkans symbol står för tron på kärlek, hopp och omsorg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar