Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

tisdag 22 oktober 2013

Uttryck

Jag har ikväll varit på Församlingshemmet i Boden (Överluleå församling) och delat tankar kring temat, som jag hade fått tilldelat: Om livet gör oss illa kan vi hoppas att Gud finns med då?
Det är inget enkelt tema. Vi människor har många olika erfarenheter och upplevelser som rör det här ämnet. Ingen av oss kan ge något enkelt svar.

En hjälp till att kunna nå fram till hopp och tro, tror jag är, att ge uttryck för det man bär inom sig; känslor, tankar, frågor. Lars Björklund som varit sjukhuspräst har formulerat det så bra i raderna nedan:Uttryck din vrede och kärleken kan väckas. 
Berätta om din sorg och glädjen kan komma. 
Sjung din förtvivlan och hoppet kan födas.   
 (Lars Björklund)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar