Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

onsdag 2 juli 2014

Förbifart

Hörde på TV om den nya motorvägsförbindelsen FÖRBIFART för E4 genom västra Stockholm. Tyckte att namnet var fyndigt.

Läste från länken nedan att den skulle vara 21 km lång varav 18 km i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter. Anledningen till vägen är att den binder samman... avlastar .... minskar känsligheten för störningar...  Intressant!
Här kan du läsa mer om vägen


(Foto från Norge)

Funderar på ordet Förbifart. Förbi-fart.
Kan det handla om att vi pga hög fart "kör förbi".

(Norge)


Vad är det i så fall vi kör förbi? Det kanske vi inte ens hinner se av bara farten. Av bara stressen. Speciellt inte om vi kör i tunnel.  Med tunnelseende.


Tunnelseende (Norge)

Det kan vara något viktigt vi passerar utan att vi märker det. Visserligen kanske störande. Som levande människor t.ex; nära och kära, kollegor, medmänniskor... Eller livet självt. Dagar och år, värdefulla ögonblick. Möjligheter. Små avgörande avtagsvägar.


Liten avtagsväg (Barcelona)

Jag tänker på det där vi kör förbi, finns det någon chans att komma förbi igen? Att kunna vända, att återkomma?
Ibland finns det det. Absolut.
Ibland finns det inte det. Inte till exakt samma läge.

Vad viktigt det är med hastighetsbegränsningar. Och känslighet för störningar.


Gå förbi (Stockholm)

Jag slog på synonymer till i förbifartenhttp://www.synonymer.se/?query=f%F6rbifarten
I hastigheten, som hastigast.
I förbigående. Vi kan förbi ... Vi kan missa, hoppa över eller lämna, även när det inte går så fort. Det kan vara genomtänkt och medvetet. Gott och ont.
När man ändå passerar förbi. Kan handla om att ta vara på något på väg någon annanstans. Att ta vara på tillfället. Det kan innebära att man blir försenad till - eller rent av missar - något annat.

Ibland kan det som görs eller sägs i hastigheten, eller i förbigående ha större betydelse än man tror! Ja, det kan t.o.m. vara livsavgörande. Både i positiv och negativ mening. Vi får inte undervärdera det som görs som hastigast.

Ja, det var bara några tankar så här i förbifarten om namnet på en förbindelseled i Stockholm. Förbindelseleder är ofta mycket betydelsefulla. Binder samman och avlastar.


Binda samman (Barcelona)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar