Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

lördag 11 augusti 2012

"ömsesidig aktning"

Nederluleå kyrka

I vigselsamtalen jag har med brudpar, brukar vi bl.a. gå igenom vigselgudstjänstens ordning och vid det tillfället får de välja olika alternativ på inledningsord, bibeltexter mm. De får naturligtvis välja vilket bibelord de vill, men eftersom de flesta inte är så hemma i Bibeln så brukar jag visa dem de förslag som finns i vår handbok. Förutom 1 Kor 13 (Kärlekens lov) och Höga Visan 8:6-7, så väljs ganska ofta Paulus ord i Romarbrevet 12:9-10, 15:

Er kärlek skall vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter.

Det är ett fantastiskt innehållsrikt bibelord, som man skulle kunna säga mycket om...
Just nu tänker jag på orden Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Ordet aktning används kanske inte så mycket idag. I gamla översättningen (1917) stod det: "inbördes hedersbevisning". Det säger kanske inte något mer för dagens unga par - "heder" är inte alltid kopplat till något positivt, med tanke på t.ex. "hedersmord".
Kan man översätta aktning med (vördnadsfull) respekt, högt värderad?

Inte så få par är sportintresserade, tränar ihop, en del tävlar... en del talar om sig själva som tävlingsinriktade...
Att överträffa har något av tävla i sig.
Att överträffa varandra i ömsesidig aktning - vad innebär det? Det är en spännande kombination; överträffa och ömsesidighet ;-)
Det är nog något som vi alla behöver fundera kring - träna oss på.
Det handlar i alla fall inte om konkurrens och utslagning...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar