Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

torsdag 12 mars 2015

Spårlöst


För några dagar sedan "snubblade" jag över texten nedan, som är hämtad från Salomos Vishet. Det var i första hand bildspråket som jag fascinerades av. Så många bilder på något som är osynligt, ja, spårlöst försvunnet!

Alltsammans har försvunnit som en skugga,
som när en budbärare skyndar förbi,
som när ett skepp plöjer det svallande havet:
dess färd lämnar inget spår,
dess köl ingen väg genom vågorna.
Eller som när en fågel flyger genom luften
man finner ingenting som vittnar om dess flykt.
Genom den lätta luften röjs en väg
när den piskas av vingslagen
och klyvs av de susande vingarnas kraft,
men efteråt finns inget spår att se av färden.
Eller som när en pil skjuts mot målet;
luften  delas men flyter genast samman,
så att ingen vet vilken bana den följde.
        Salomos Vishet kap 5 vers 9-12, Bibel 2000
I dag går det mesta att spåra. Inte minst om det går att söka via internet. Men allt som händer går inte att spåra, allting lämnar inte synliga spår efter sig. Det syns bara precis när det sker - och ibland kan man förstå det av konsekvenserna...

Det kan väl säga något om hur lite vi egentligen vet, hur mycket som sker som vi inte kan se spåren av.
Om man läser texten i sitt sammanhang, framställer författaren detta "spårlösa" som något negativt, fåfängligt, meningslöst, ja, t.o.m. ont.

I versen innan mitt citat står det:
Vad har vi haft för nytta av vårt övermod?
Vilken hjälp har vi fått av rikedom och prål?
Det är mycket här i livet som har väldigt lite betydelse i längden, som bara spårlöst försvinner. Ändå är det just sådant som vi många gånger strävar efter och tror att blir jag sedd... lycklig.... blir livet meningsfullt... osv. osv. Istället upptäcker vi, att det är kanske inte det som har en varaktig betydelse.

-----

Men jag undrar ...jo,  jag måste nog tänka lite till på det här med spår och varaktig betydelse... det finns ju både synliga och osynliga spår...  Jag tycker i alla fall att Salomos vishet beskriver det "spårlösa" väldigt bra.
Alla foton är ifrån Florida

Ps. Är det någon som känner igen bilmärket ovan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar