Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

fredag 28 augusti 2015

Höra den som ropar...
I Svenska kyrkan inleds Diakonins månad på söndag med temat Medmänniskan. Den välkända och eviga frågan ställs: Vem är min nästa? Ska jag ta vara på min broder? I söndagens evangelietext kan vi förstå att du och jag är den som ropar på hjälp:s nästa. Ja, ibland orkar de inte ens ropa, eller har inte den möjligheten ...

Tänk, såå många människor som är på flykt... så många människor som lider, som är sårade och märkta av fruktansvärda händelser - och så många som dör!

Jag tänker på en bön som vi ibland ber efter att vi firat mässa/nattvard tillsammans:


Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.
Du blev ett svar på vår bön,
ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem,
som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat. 
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
ett enda bröd och
en enda mänsklighet.
Amen.Kryptan, Församlingsgården, Boden


På söndag firar vi Taizémässa i Matteuskyrkan och får stanna en stund i eftertanke inför temat "Medmänniskan".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar