Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

söndag 7 september 2014

Frihet
Tänker idag på frihet och vila, som jag uppfattar är det genomgripande ämnet för den här söndagen.
Jesus ger ett nytt perspektiv på Sabbaten (vår söndag), vilodagen. Jesus befriar från de hårda regler och lagar som fanns knutna till Sabbaten.
För mig blev det så tydligt hur frihet och vila hör ihop. Det är svårt att verkligen vila, slappna av och hämta ny kraft om man känner sig låst, kontrollerad, bunden.

Ofriheten kan se ut på olika sätt, både kroppsligt och själsligt.
Jag kan ha svårt att slappna av om jag har skor eller kläder på mig som jag inte trivs i, eller känna mig obekväm i ett sammanhang där jag inte vet hur jag ska uppföra mig, röra mig, vad jag förväntas säga...

Ofrihet kan också handla om fysiska svårigheter, att inte kunna se, höra eller gå... ja, både du och jag vet situationer där vi känner oss ofria, låsta på olika sätt.
Värst är verklig fångenskap, där människan begränsas att röra sig och yttra sig.
Verklig vila - helande vila, förutsätter frihet. Full frihet kan vi inte alltid få. Men en viss mån av frihet, åtminstone - och vilan blir, tänker jag, därefter. I samma storlek.

Upplever man frihet, känner sig fri och trygg, kan man vila även när det är stökigt runt omkring (precis som det lilla barnet, som kan somna mitt bland människor och oväsen), ja, t.o.m. när det är (tidsbegränsat) mycket att göra.
Vila kan vi uppleva på många olika sätt. Det viktiga är att vi hittar det som ger vila. Återhämtning är ordet! I dag är det många som vill ha vår uppmärksamhet, vi hör och ser och tar del av så mycket hela tiden. Och mycket är viktigt. Men för att kunna göra det som är bra för andra och oss själva måste vi också ha vila, stillhet, återhämtning.

Gud har skapat vilodagen och gett oss natten för frihet och vila.
Tomas Sjödin skriver i sin bok Det händer när du vilar:
Vilan är en bro mot möjligheten. Det som händer när man vilar, händer inte om man underlåter att vila.


-
Alla fotografierna är ifrån Stillhetens kapell och utanför, på Gammelstads kyrkogård, Nederluleå församling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar