Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

onsdag 18 april 2018

Där jag finner ro - del 2
I söndags var det Den gode herdens dag. Rubriken för Temamässorna i både Matteuskyrkan (Boden) och Porsökyrkan (Luleå) var Där jag finner ro. 
I Matteuskyrkan medverkade kören Te Deum och några som läste texter som hade kopplingar till detta att finna ro. Det fanns också möjlighet att reflektera över bilder och texter som fanns uppsatta i kyrksalen.
I Porsökyrkan var Temamässan som en fortsättning av Skapardagen på lördagen. I kyrksalen hängde många av deltagarnas målningar.
Här sjunger körerna upp inför gudstjänsten: TonArt och Musik till hälsa. Under ledning av Porsökyrkans musiker Maria.

Under mässan fanns möjlighet att stanna till på flera "stationer", bl.a. att titta på målningarna på väggen eller som här själv måla något.


I söndagens text från Johannes evangelium kap 10 talar Jesus utifrån en bild, en bild i ord (liknelse) om sig själv som den gode herden. Det berättas att de goda herdarna på den här tiden gav en stund varje dag till varje får. En förutsättning för att fåren skulle känna igen sin herdes röst, också när det var flera hjordar och herder på samma plats.
I dag är det många röster som vill få oss att lyssna och tro just på dom. Röster som gör anspråk på att vara de rätta ledarna, som har hela sanningen o.s.v. Gång på gång märker vi hur ord står mot ord. Vem kan man lita på? Vilka ska man våga tro på?
Vi behöver öva oss i lyssnandet efter vår Herdes röst. Som inte talar till oss för egen vinnings skull, utan för att "ge liv, och liv i överflöd". Därför behöver också vi få den där dagliga stunden med vår Herde, så att vi kan känna igen Herdens röst bland alla andra röster som ropar.
På målningen står texten:
Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Från Psaltaren 23


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar