Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

tisdag 19 december 2017

BetlehemsstjärnanBetlehemsstjärnan

Herre, vi orkar knappast lyfta blicken
från sysslandet med våra privata
lyckoriken, men låt ändå Din stjärna
finnas kvar över jorden. 
Vi behöver dess sanningsljus
för att överleva.

Låt den lysa över vår
sönderrustade och terroriserade värld,
över vår hotade, nedsmutsade och 
skräckslagna jord.

Låt dess klarhet visa väg genom
misströstans och hopplöshetens dimmor
och skingra mörkret i de
sinnen som hävdar den starkes rätt...

Låt den leda oss till det svagaste
och mest värnlösa:
Ett nyfött gossebarn...


Min moster
Ragnhild Johansson
har skrivit dikten.
Lika aktuell idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar