Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

fredag 16 december 2016

Någon gråter
Ni som var med på 70- och 80-talet
kommer ni ihåg:
Kombajah, my Lord?


Jag tänker ofta på den sången/bönen när jag hör och ser nyheterna på radio och TV. Texten är minst lika aktuell idag som då. Så många som gråter, ropar, lider... det är fruktansvärt hur det är runt om i världen! Kumbajah, my Lord!
Någon gråter, Gud, du är med (upprepas tre ggr)
O Gud, du är med.

Någonstans gråter någon, Gud.
Någon är miljoner,
någonstans är överallt.
Det är tårar av lidande.
Det är tårar av svaghet och besvikelse.
Det är tårar av protest och motstånd.
Det är tårar från både rika och fattiga.
Någon gråter, Gud, fräls världen!

Någon dör, o Gud, du är med (upprepas tre ggr)
O Gud, du är med.Några dör av hunger och törst.
Någon dör, för att någon annan roar sig 
med alltför många onödiga och överflödiga saker.
Någon dör, för att människor fortsätter att utnyttja varandra.
Någon dör, Gud, för att vi ännu inte är beredda
att välja sida, att göra ett val,
att göra din vilja till vår vilja.
Någon dör, Gud, fräls världen.

Någon ropar, Gud, du är med 
O Gud, du är med.
Någon ber, o Gud, du är med
O Gud, du är med.

.....

Kumbaya, my Lord, kumbaya
O Lord, kumbaya.
Jag vill verkligen hoppas, be och tro 
att Gud finns med, nära,
alla som gråter, ropar, ber...


Den lästa texten, mellan bönen Någon ber, o Gud, tror jag kommer från Kyrkornas Världsråds Generalförsamling på 80-talet. Den ursprungliga Kombaya är äldre och kommer från Afrika någonstans.

Fotografierna är ifrån Gotland och är tagna av Owe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar