Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

torsdag 9 november 2017

Med sikte på våren
Under veckan har vi tänkt lite extra mycket på framtiden i den kyrka som jag arbetar i, dvs i Matteuskyrkan i Boden. I måndags planerade vi för vårterminen, så långt vi kunde. En del vet vi, annat vet vi väldigt lite om. Så är det med planeringar. Viktigast är dock vad vi vill med vårt arbete. Det är lätt att fastna i detaljer, men siktet måste vara längre, i ett längre perspektiv. Ett helhets-perspektiv.
I tisdagskväll träffade vi "Matteuskyrkans vänner", som fick berätta om hur de såg på Matteuskyrkan, vad de uppskattar och vad de saknar och längtar efter. Det blev bra samtal. Ju fler som ser och tänker, desto större chans är det att "hitta rätt".
En psalm blev vår bön. Psalm 821 i Psalmer i 90-talet, Verbum.


1. Herre, du har anförtrott oss en uppgift i din kyrka.
Lär oss bruka det vi fått så det växer till i styrka.
Låt oss gå med öppna händer 
till de uppdrag du oss sänder.
3. I detaljer drunknar vi och förlorar perspektivet.
Låt oss inte gå förbi det väsentliga i livet.
Hjälp oss att bedöma riktigt
vad vi, Gud, skall anse viktigt.
4. När vi inte orkar mer ansvar och bekymmer bära,
då vet vi att du oss ger nya krafter, är oss nära.
Tack att du oss väg bereder
och med ordet kyrkan leder.

Text: Seppo Suokunnas. Svensk text: Catharina Östman.
Amen.


Fotografierna är ifrån Madeira.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar