Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

tisdag 7 mars 2017

Livet är en kampI dag har mina tankar vandrat till människor som jag vet kämpar på olika sätt. Så mycket kamp och press livet innehåller! Osäkerhet om kärlek, tillit och tillhörighet, oro för sin partner eller sina barn. Ekonomi, sjukdom, en oviss framtid. Väntan. Unga och gamla som kämpar med sitt självförtroende, eller med sin tro, de skulle så gärna vilja tro på Gud, men kan inte... Våra korta liv består mycket av kamp. Oproportionerligt mycket, kan jag tycka... Men det hör väl ihop med livet och överlevnaden. Kamp på olika nivåer. Och i olika tider. 

Livet består också av mycket glädje, livskraft, möjligheter, godhet och skönhet som vi får alldeles gratis... men ibland tar tröttheten överhand och "Varför, o Gud?" . 
I Psalmen 847 i Psalmer i 2000-talet har Per Harling skrivit om det i Världen har rämnat. Jag citerar sista versen:


Tänd i oss ljuset, ljuset som bär.
Bär oss igenom skuggorna här.
Du som är i oss mer än vårt jag
famna oss när vår tillit är svag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar