Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

tisdag 21 februari 2017

Sexagesima
Söndagen som gick hade två namn; Sexagesima och Reformationsdagen. Sexagesima är latin och betyder sextionde. Söndagens namn vill tala om att det är (ungefär) 60 dagar kvar till påsk. Reformation betyder återställande. En av reformationens viktigaste punkter eller teser för 500 år sedan var att Bibeln skulle bli tillgänglig för det vanliga folket. Från att bara ha funnits på latin blev Bibeln översatt till folkets eget språk i de reformatoriska länderna.
Det är vackert med gamla, slitna biblar, tycker jag. Men bibeln är inte i första hand till för att vara vacker, utan för att vara till tröst, hjälp och vägledning, ja, främsta syftet är att den som läser ska få en gudsrelation. Och för att det ska vara möjligt måste bibeln finnas och förklaras på språk och uttryckssätt som människor förstår - och det arbetet måste ständigt fortgå...


Bibeln skrevs av många olika människor (kungar, präster,  herdar, fiskare, läkare m.fl.) alla med olika bakgrund. Naturligtvis bär bibeln spår av det. Författarna/redaktörerna skrev dessutom på vers och prosa, i brevform, i memoarer, som profeter och krönikörer, som folkliga berättare och som tänkare och filosofer. Bibelns "tillkomst" spänner under ca 1500 år, har jag lärt mig, men det finns det säkert flera olika teorier om... under lång tid, i alla fall. Trots detta tycker många människor runt om i världen att bibeln har något viktigt att säga dem idag!
Sanna ord består för alltid
Ordspråksboken 12:19

Fotat från "Gummibibeln". En bibel som många konfirmander får. En "vanlig" bibel men med gummipärmar, och bilder, citat och kommentarer i. 
Vi hade en liten Bibelutställning i Matteuskyrkan i söndags med både gamla och nya biblar. Några gamla fina psalmböcker och postillor fanns med också. 

Nya testamentet på grekiska fanns ju också förstås.


Till dem som kom till gudstjänsten delades lappar ut med korta bibeltexter, som den som ville fick läsa upp under gudstjänsten.

En liknande idé som den mycket lilla gamla boken Daggdroppar, där det fanns ett bibelord för varje dag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar