Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

fredag 8 juli 2016

Det är kärleken som bär

Så här under sommarmånaderna blir det mycket vigslar, dop och begravningar. Fler än annars eftersom flera av kollegorna har semester, vi är m.a.o. färre som delar på de kyrkliga handlingarna.
I dag på en av gudstjänsterna sjöngs K Lugns och B Anderssons "Vilar glad i din famn". I den finns en strof som återkommer; "Det är kärleken som bär..."  Så sant. Det är kärleken som bär. Kärleken är stark. Den bär barnet i omsorg och uthållighet. Kärleken bär förhållandet mellan två personer som vill dela livet med varandra, även när det är tungt och snårigt. Kärleken bär också i sorg och saknad. Kärleken har en förunderlig styrka. Även hos den som har späda axlar och svaga armar.
Det är kärleken som bär min förtröstan genom livet.
 ...
Vilar glad i din famn

(Kristina Lugn/Benny Andersson)
Stark som döden är kärleken
...
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.

(Höga visan kap 8 vers 6 och 7)


2 kommentarer: