Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

lördag 11 juni 2016

FridlystDet finns en underbar dikt av poeten Eva Magnusson som heter Fridlyst. Den är inspirerad av den aronitiska välsignelsen (4 Mosebok kap 6:24-26), hur Gud lyser frid och fred över oss.  Inför en samling på Rosfors Herrgård idag, där jag delade tankar, texter och illustrationer kring orden i Välsignelsen för dem som ska vigas till präster och diakoner imorgon i Luleå Domkyrka, slog jag på ordet Fridlyst på Wikipedia. Så här stod det ungefär:

Fridlysningfredning, är en metod som används för att skydda växt- och djurarter som riskerar försvinna eller på annat sätt hotas.
Länk till Rosfors HerrgårdDet är verkligen inte fel att Gud vill fridlysa oss människor också! Texten på Wikipedia säger också att fridlysningen innebär att man inte får plocka, samla in, döda eller skada. Ofta får man inte heller avlägsna eller skada frön, ägg eller bon. Texten talar också om förbudet av "plockning av individerna för försäljning"!  Så bra att fridlysning och fredning finns för växter och djur!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fridlysning

Som tur är finns liknande bestämmelser och lagar för att skydda människor också!Jag tycker mycket om Välsignelsens ord, som jag uppfattar som en slags fridlysning, fredning:

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig, och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.Gud vänder sitt ansikte till människan så att hon blir lyst av frid. 
Varje människa är unik, enastående, behövd, 
Gud vill därför bevara, beskydda och fridlysa.Fotografierna är ifrån Kreta.

(Djuren och växterna på bilderna är inte - vad jag vet - fridlysta)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar