Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

tisdag 2 oktober 2018

Änglabesök?I söndags var det Änglarnas dag, Den helige Mikaels dag. Kyrkoårets äldsta och största änglafest. Känd sedan 400-talet.Ordet ängel finns på både hebreiska och grekiska och betyder sända ut, alltså sändebud, budbärare. Ordet används både om mänskliga, jordiska sändebud ( vi vanliga, dödliga kan ibland få fungera som Guds änglar, oftast utan att veta om det) och om gudomliga, himmelska budbärare.
I Bibeln omnämns änglarna mer än trehundra gånger. Nästan alla böcker i Bibeln talar om änglar. För de bibliska författarna framstår änglarna som något självklart.Bibelns beskrivning av änglar är att de frambär hälsningar och budskap, vägleder, finns vid vår sida, skyddar och hjälper. Det verkar som om det finns olika sorters änglar med olika uppdrag.Bibeln berättar också att änglarna är Guds kämpande medhjälpare i kampen mot det onda. De är orädda och handlingskraftiga. Den kampen pågår fortfarande på jorden och vi är inbjudna att vara med och kämpa för det goda.Samtidigt står de gudomliga makterna på vår sida, vill omsluta oss med kärlek och trygghet. Många människor har upplevelser från speciella ögonblick i livet, som blivit till tröst, hjälp, räddning, vägledning... Kanske var det just änglanärvaro eller änglabeskydd. Har du någon sådan upplevelse?

Gud och Guds budbärare vill vara nära dom som aldrig har sett en ängel och aldrig kommer att göra det, lika mycket, som dom som kan se änglar med sina ögon.

Känner du igen bönen:
 Det går en ängel kring vårt hus.
Han bär på sju förgyllda ljus.
Han har en krona i sin hand.
Nu somnar vi i Jesu namn.


(Fotografierna är ifrån Grekland i september)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar