Välkommen!


Det mesta som händer oss människor, som vi har behov av, tänker och tror är i grunden detsamma i alla kulturer, samhällsklasser och genom årtusenden. Ingenting är nytt under solen. Men det är inte mindre viktigt eller intressant för det. Tvärtom!
Här delar jag tankar och upplevelser som har anknytning till mitt liv. Ofta är det genom dikter, citat och böner, som jag tycker om. Du får gärna kommentera inläggen. Hur man gör läser du på sidan Om bloggen.

torsdag 16 augusti 2018

Snart är natten här

Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när.
Bliv kvar, o Herre, snart är natten här.
.....

(Från  Den Svenska Psalmboken nr 89.
Text: H. F. Lyte 1847, O. Mannström 1920)


Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.
......

(Från  Den Svenska Psalmboken nr 90.
Text: Lina Sandell 1860)


God natt!

(Det är Owe som har tagit fotografierna)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar